Polityka Prywatności

RODO

Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art.13 ust.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma P.U.H Schronisko Turystyczne „Orzeł” A. Dominiak, M.Dominiak s.c. Sokolec 52, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie NIP 885 15 22 033
 2. Administrator przetwarza informacje pozyskane w sposób:
  a) dobrowolne udostępnienie podczas dokonywania rezerwacji usług w Schronisku Turystycznym „Orzeł”,
  b) pozyskane w drodze indywidualnych akcji marketingowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Bazy Organizatorów Wypoczynku tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 3. Przetwarzane dane osobowe obejmują:
  a) imię i nazwisko/nazwa firmy,
  b) adres siedziby firmy,
  c) adres e-mailowy,
  d) numer telefonu,
  e) NIP podmiotu gospodarczego.
 4. Dane mogą być udostępniane:
  a) upoważnionym pracownikom,
  b) usługodawcom podmiotom zewnętrznym (organizatorom turystyki, przewodnikom, firmom świadczącym usługi turystyczne oraz transportowe),
  c) podmiotom uprawionym do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
  d) dostawcom usług prawnych i doradczych.
 5. Cel przetwarzania danych:
  a) umożliwienie dokonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, a także w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną usługą – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b i lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako RODO),
  b) promocja oferowanych przez Administratora usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu w postaci akcji marketingowych. Wysyłane promocje nie będą naruszały prawa do prywatności na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO,
  c) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych z Administratorem umów art.6 ust.1 lit.c RODO,
  d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.
 6. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 5 lit.c (dla celów podatkowych i rachunkowych), dane przechowywane są w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane dane osobowe są usuwane.
 7. Masz prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

By skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres orzelschronisko@gmail.com zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania przez nas Twojej wyraźnej prośby o ich usunięcie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.

Pliki Cookies

 1. Serwis orzel.info.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu orzel.info.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu orzel.info.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu schroniskoorzel.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu orzel.info.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu orzel.info.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach serwisu orzel.info.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach serwisu orzel.info.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu schroniskoorzel.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu orzel.info.pl.
  b) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu orzel.info.pl.
  c) „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu orzel.info.pl.
  d) „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu orzel.info.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator serwisu orzel.info.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu schroniskoorzel.pl
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu orzel.info.pl, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics

Serwis orzel.info.pl korzysta z usługi Google Analytics, analizującej oglądalność strony internetowej. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik z niej korzysta. Zgromadzone informacje przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google Inc. i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google korzysta z tych informacji w celu: oceny wykorzystania witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce.

W sprawach rezerwacji, pytań o dostępność miejsc, prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową: orzelschronisko@gmail.com

 

       Nowy nr naszego telefonu: 

+48 575 988 710